Leerlingen VSO weer naar school

Update 20 mei 2020

VSO opent deuren op 2 juni

Na de openstelling van ons basisonderwijs, gaat ook het onderwijs op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) weer van start. De leerlingen worden vanaf 2 juni op onze locaties in Zwolle en Hardenberg verwelkomd.


Voorwaarde voor de openstelling van het voortgezet speciaal onderwijs is de toepassing van de anderhalve meter regel. Dit maakt dat niet alle leerlingen iedere dag naar school kunnen en dat vraagt maatwerk van de locaties. Voor de openstelling gelden verder de algemene regels: wanneer bij leerlingen of medewerkers sprake is van (neus)verkoudheid, hoesten, verhoging (boven de 38 graden) of benauwdheid blijven zij thuis. Indien er in het gezin of woonomgeving sprake is van dezelfde verschijnselen, gaan de leerlingen of medewerkers niet naar school. Ook wordt aan de ouders/verzorgers gevraagd om zo min mogelijk op het schoolterrein te komen en vragen via de telefoon of de mail te stellen.

Contact
Vmbo/TL Zwolle - tel: 038 454 22 23 | Diet van Dam d.vandam@ambelt.nl
AMG en link- en schakelklassen - tel: 038 453 20 74 | Jose Traoré j.traore@ambelt.nl
Havo / travo Zwolle - tel: 038 454 22 23 | Siti Postma s.postma@ambelt.nl
VSO Hardenberg - tel: 0523 216 282 | Thea van Tolij t.vantolij@ambelt.nl
SO Zwolle - tel: 038 453 20 74 | Hendrik Jan Rozenveld h.rozenveld@ambelt.nl 


Eerdere berichten 

Basisonderwijs van start - 22 april
U heeft kunnen horen en lezen dat het onderwijs na de meivakantie weer stapsgewijs open gaat, passend binnen de landelijke aanpak van het coronavirus. Dat betekent dat de SO-school aan de Herfterlaan in Zwolle na de meivakantie weer volledig open gaat voor de leerlingen in de leeftijdscategorie tot 12 jaar. Dit geldt nog niet voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het VSO gaat wellicht rond 1 juni open, het kabinet doet hier op 20 mei uitspraak over. Voor leerlingen op het VSO blijven de afspraken van kracht zoals ze nu zijn. 
De onderbouwing van het besluit komt voort uit meerdere onderzoeken die het RIVM heeft gedaan in de afgelopen periode. Hieruit blijkt dat jongeren in de leeftijd tot 12 jaar over het algemeen milde klachten hebben als ze besmet raken. Daardoor is de kans klein is dat ze het virus doorgeven aan volwassenen. Dit zorgt ervoor dat er op de gebruikelijke manier lesgegeven kan worden op het SO. Ouders/verzorgers worden uiterlijk vrijdag 24 april nader geïnformeerd door de locatiedirecteur. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de overheid.

Onderwijs op afstand - 4 april
De Ambelt zorgt voor onderwijs op afstand, zowel op theoretisch gebied als in doe-opdrachten. Daarvoor gebruiken we Teams. Het onderwijs en de ondersteuning is ook tijdens het thuiswerken geheel op de leerling afgestemd en ook hier leveren wij dus maatwerk. Daar waar het nodig is, geven we extra uitleg en aandacht. Per afdeling en per vak kan de manier van digitaal onderwijs en ondersteuning verschillen. Ook kan de manier van toetsen door deze bijzondere omstandigheden afwijken van de gebruikelijke wijze.

Groep 8
De minister van Onderwijs (OCW) heeft besloten in 2020 geen eindtoets af te laten nemen bij leerlingen die nu in groep 8 zitten. Dit betekent dat ook de groep 8 leerlingen van onze school geen eindtoets doen dit jaar. Het schooladvies dat is afgegeven is leidend en bepaalt op welke niveau de leerling mag starten op de middelbare school. 

Examens
Minister Slob heeft op 24 maart 2020 bekend gemaakt dat het centraal examen voor schooljaar 2019-2020 komt te vervallen. Het gemiddelde van de schoolexamens is nu bepalend voor het slagen van de leerling geslaagd. Het besluit van de minister heeft gevolgen voor de planning van onze (school)examens.

  • In overleg met onze partners uit het reguliere onderwijs is een nieuwe planning opgesteld voor het afnemen van de schoolexamens;
  • Er wordt een nieuwe planning opgesteld voor de VCA examens;
  • Sommige leerlingen sluiten hun opleiding af met staatsexamens. Ook voor deze leerlingen geldt dat het centraal eindexamen vervalt. De mondelinge college-examens gaan wel door voor deze leerlingen en de uitkomsten hiervan zijn bepalend voor het slagen of zakken van een kandidaat;
  • Er wordt binnenkort een aangepaste slaag/zak regeling en herkansingsmogelijkheid vastgesteld.

Ouders, verzorgers en leerlingen worden door de locatiedirecteur op de hoogte gehouden van alle informatie rondom de schoolexamens.

Opvang
Ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen kunnen contact opnemen met de locatiedirecteur van de betreffende afdeling, zodat opvang kan worden geregeld. Wilt u de locatiedirecteur spreken, dan vindt u hieronder de gegevens. Wij zijn dagelijks tussen 8.00 en 16.00 uur telefonisch bereikbaar.

Let op: Veel van onze medewerkers werken vanuit huis. Als u de docent van uw kind wilt spreken, maak dan gebruik van de mail!

Deze pagina wordt steeds bijgewerkt met nieuwe informatie.