Privacy op de Ambelt

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens en heeft tot gevolg dat er nog meer eisen worden gesteld aan privacy van personen, in ons geval leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. De protocollen rondom privacy die wij momenteel gebruiken zijn actueel en geven voldoende bescherming. De AVG vraagt echter meer van ons. Om de privacy van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers optimaal te beschermen is een beleidsplan AVG ontwikkeld. U vindt dat hier.