Studiedag SO Zwolle - VSO Zwolle - VSO Wapenveld

Vrijdag 2 februari 2024

  

De medewerkers van het SO Zwolle, VSO Zwolle en VSO Wapenveld hebben een studiedag. De leerlingen zijn vrij. 
De leerlingen van VSO Hardenberg zijn niet vrij.