Studiedag SO en VSO Zwolle

5 juli

De medewerkers van de locaties in Zwolle hebben een studiedag. De leerlingen van het SO en VSO zijn vrij.