Goede Vrijdag en Pasen

Vrijdag 2 t/m maandag 5 april

Alle leerlingen van de Ambelt zijn vrij en worden dinsdag 6 april weer op school verwacht.