Studiedag SO Herfterlaan

Er is een studiedag op het SO (basisschool), locatie Herfterlaan. De leerlingen zijn vrij.