Wachtlijst voor onderwijs op de Ambelt

De Ambelt biedt momenteel onderwijs aan 972 leerlingen. In toenemende mate lopen we echter tegen de grenzen van ons kunnen aan wat betreft bezetting en huisvesting. Tot nu toe waren we steeds in staat om een groot deel van de aangemelde leerlingen te plaatsen. Dat is dit schooljaar niet meer haalbaar. Dit heeft te maken met het gebrek aan ruimte maar ook met de moeizame opvulling van onze vacatures.

Dit maakt dat we vanaf nu werken met wachtlijsten voor de volgende groepen:

 • SO
  • Kleutergroepen
  • Groepen acht
 • VSO Hardenberg
  • VMBO leerjaar twee
  • TL leerjaar drie en vier
 • VMBO Zwolle
  • Basis/kader leerjaar een
  • Basis/kader Zorg en Welzijn leerjaar drie en vier
  • Basis/kader BWI leerjaar drie en vier
 • Arbeidsmarktgericht (AMG) VSO Zwolle
  • Bovenbouw horeca, groen en techniek
 • Link- en trajectklassen VSO Zwolle
  • Praktijkklassen
  • Instroomklassen

Samen met alle partijen spannen wij ons tot het uiterste in om de wachtlijsten weg te werken.