Wachtlijst voor onderwijs op de Ambelt

De Ambelt biedt momenteel onderwijs aan 985 leerlingen. In toenemende mate lopen we tegen de grenzen van ons kunnen aan wat betreft bezetting en huisvesting. Tot nu toe waren we steeds in staat om een groot deel van de aangemelde leerlingen te plaatsen, dat is dit schooljaar niet haalbaar. Dit heeft te maken met het gebrek aan ruimte maar ook met de moeizame opvulling van onze vacatures.

Dit maakt dat we vanaf nu werken met wachtlijsten voor de volgende groepen:

 • SO Zwolle
  • Alle groepen 
 • VMBO Zwolle
  • Basis/kader Zorg en Welzijn leerjaar drie en vier
  • Basis/kader BWI leerjaar drie en vier
 • Arbeidsmarktgericht (AMG) VSO Zwolle
  • Bovenbouw horeca en groen
 • Instroom, link- en trajectklassen VSO Zwolle
  • Praktijkklassen
  • Instroomklassen

 • Havo Zwolle
  • Bovenbouw


Binnen de locaties worden de leerlingen geplaatst op volgorde van aanmelding. 

Samen met alle partijen spannen wij ons tot het uiterste in om de wachtlijsten weg te werken.