Ambelt wordt onderdeel van OOZ

 

De Ambelt gaat een volgende stap zetten in de samenwerking met Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Vanaf 1 augustus 2017 heeft de Ambelt een personele unie met OOZ. Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari 2022 de Ambelt onderdeel van OOZ wordt. De Ambelt gaat hiermee deel uitmaken van een sterke organisatie waardoor de school toekomstbestendig blijft.  

Deze fusie is momenteel in voorbereiding en maakt de weg vrij voor een samenwerking tussen de Ambelt en De Twijn. Een samenwerking die moet resulteren in een expertisecentrum waarin beide organisaties voor speciaal onderwijs hun krachten bundelen onder de overkoepelende Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). 

Op dit moment wordt in een beslisdocument de samenwerking tussen de Twijn en de Ambelt precies beschreven. Hoewel beide organisaties zich richten op speciaal onderwijs, zijn de doelgroepen van de scholen verschillend. De Ambelt richt zich vooral op leerlingen met gedrags- en psychische problematiek. Bij de Twijn staat onderwijs aan langdurig zieke leerlingen of leerlingen met een verstandelijke of lichamelijke beperking centraal. 

Voordelen 
De voorgenomen fusie met OOZ en de samenwerking met De Twijn heeft veel voordelen. De samenwerking is van groot belang om alle leerlingen die niet goed tot hun recht komen in het reguliere onderwijs, nog beter onderwijs en ondersteuning te bieden. Er zijn geen personele gevolgen. 

Ouderraadpleging 
De fusie met OOZ vraagt om een aanpassing in denominatie van de Ambelt. Scholen in Nederland zijn ingericht op basis van een grondslag. De Ambelt valt nu nog onder ‘algemeen bijzonder onderwijs’. Dat betekent dat de Ambelt niet gebonden is aan een levensbeschouwelijke of maatschappelijke stroming, en dus neutraal is. Iedere leerling is hier welkom. Stichting OOZ heeft een openbare grondslag die de Ambelt overneemt. In de uitvoering van het onderwijs en de ondersteuning is er geen verschil tussen beide grondslagen. Over de denominatie vindt een ouderraadpleging plaats. Daarnaast vindt er ook een ouderraadpleging plaats over de voorgenomen fusie. 

Verdere stappen 
Wanneer de medezeggenschapsraad groen licht geeft aan het beslisdocument, gaan de documenten om de denominatie te regelen en de Fusie Effect Rapportage (FER) naar de minister van onderwijs en vindt een DGO (decentraal georganiseerd overleg) met de vakbonden plaats. Het streven is om het proces op 1 januari 2022 afgerond te hebben. Algemeen directeur van de Ambelt Aernoud Hoogendijk: “Het is een mooi traject waarin we goed met elkaar samenwerken. Vanuit onze verschillende culturen willen we het beste voor onze leerlingen, dat verbindt ons.”