Ventilatie van schoolgebouwen

Om onze leerlingen en medewerkers zo verantwoord mogelijk naar school te laten gaan, spant de Ambelt zich in om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wij volgen daarbij strikt de richtlijnen en adviezen van de RIVM.

Nu de scholen weer open zijn, zijn wij ons bewust van de zorgen die kunnen ontstaan bij leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers. Zeker gezien de landelijke toename van het aantal besmettingen. Binnen al onze scholen zijn diverse voorzieningen aangebracht om een zo veilig mogelijke situatie creëren.

Ventilatie
Het ministerie van OCW heeft vorige week adviezen gegeven over ventilatie in scholen. Belangrijk daarbij is dat het op dit moment onduidelijk is of aerogene verspreiding een relevante rol speelt bij de verspreiding van het coronavirus. Ventilatiesystemen lijken geen rol te hebben gespeeld in de epidemie. Daardoor is er geen reden het huidige beleid aan te passen.

De belangrijkste adviezen van het ministerie van OCW zijn:

  • Klaslokalen en andere ruimte moeten dagelijks meerdere malen worden gelucht (in de pauze, voor, tijdens en na schooltijd).
  • Er moet zoveel mogelijk toevoer zijn van verse lucht (voorkomen van recirculatie). Wanneer ventilatie niet voldoet aan het Bouwbesluit kunnen in overleg met de GGD passende maatregelen worden genomen (bijvoorbeeld inzetten van andere vormen van ventilatie).

De Ambelt heeft de volgende maatregelen genomen:

  • Luchten;
  • Ventilatie op hoogste stand (ingesteld door installatiebedrijf);
  • Geen recirculatie (uitgeschakeld door installatiebedrijf);
  • Geen mobiele airco’s of ventilatoren;
  • Ventilatiesystemen worden niet zonder overleg uitgezet, want de temperatuur kan dan teveel stijgen.
  • Er wordt zoveel mogelijk buiten gesport, maar binnen sporten mag als er geventileerd wordt.

Afstemming
De ventilatiesystemen op de scholen van de Ambelt worden onderhouden door een bedrijf voor installatietechniek dat ervoor zorgt dat de installaties op de scholen voldoen aan alle eisen. Er is regelmatig afstemming met de adviseurs huisvesting en facilitair en het installatiebedrijf om ervoor te zorgen dat de Ambelt voor 1 oktober kan voldoen aan het verzoek van het ministerie van OCW om de stand van zaken rondom de ventilatiesystemen in kaart te hebben.

Na 1 oktober
Of er na 1 oktober nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden hangt af van het landelijke beeld. Tot die tijd volgt de Ambelt de richtlijnen RIVM en gebruikt daarbij protocollen van de PO-Raad en de VO-raad.