De Ambelt en de Twijn bouwen samen
aan sterke sector speciaal onderwijs

 

“Twee organisaties bouwen in gezamenlijkheid aan een sterke sector speciaal onderwijs”, zo vat algemeen directeur Aernoud Hoogendijk van de Ambelt de samenwerking met de Twijn in Zwolle samen. Een samenwerking die moet resulteren in een expertisecentrum waarin beide organisaties voor speciaal onderwijs hun krachten bundelen onder de overkoepelende Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ).

De Ambelt is nu nog een zelfstandige stichting, maar zal op termijn samengaan met OOZ. De Twijn valt al onder OOZ, wat de kans biedt om onder één stichting te werken aan een sterke sector speciaal onderwijs. 

Verschillende doelgroepen
De verwachting is dat per 1 januari 2022 de sterke sector speciaal onderwijs een feit is. Op dit moment wordt onderzocht hoe de samenwerking tussen de Twijn en de Ambelt er precies uit gaat zien. Hoewel beide organisaties zich richten op speciaal onderwijs, zijn de doelgroepen van de scholen verschillend. De Ambelt richt zich vooral op leerlingen met gedrags- en psychische problematiek. Bij de Twijn staat onderwijs aan langdurig zieke leerlingen of leerlingen met een verstandelijke of lichamelijke beperking centraal.

“De Ambelt blijft de Ambelt en de Twijn blijft de Twijn”, zegt Aernoud Hoogendijk. “Er is er geen sprake van een fusie met de Twijn. Een samenwerking op meerdere vlakken is wel aan de orde. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld of zorgonderwijs geboden kan worden. Ook onderzoeken we hoe beide scholen elkaar op het gebied van ICT, aanmelding & planning en kwaliteit kunnen versterken. Bijvoorbeeld door in kwaliteitsmetingen als een audit samen op te trekken of te onderzoeken of een gezamenlijk aanmeldpunt voor beide scholen haalbaar is.”

Daarnaast is er de wens om de kennis en vaardigheden van medewerkers met elkaar te delen en wordt onderzocht of de Ambelt en de Twijn zich kunnen verbinden aan wetenschappelijke instellingen. Zo kunnen beide organisaties op zowel gedrag als medisch gebied leren van elkaar en samenwerken met universiteiten. 

Nog beter
De toekomstige samenwerking is voor de Ambelt en de Twijn van groot belang om alle leerlingen die niet goed tot hun recht komen in het reguliere onderwijs, nog beter onderwijs en ondersteuning te bieden. De samenwerking heeft geen personele gevolgen.

 

logo de ambelt

.      logo twijn