Update 24 maart 2020

Scholen de Ambelt tot 6 april dicht

 

Door de verscherpte maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus gaan alle scholen van de Ambelt in Zwolle en Hardenberg dicht. Op deze manier willen de instanties een verdere uitbraak van het virus beperken. 

Dit betekent dat alle scholen van de Ambelt dicht zijn tot 6 april 2020.

Ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen kunnen contact opnemen met de locatiedirecteur van de betreffende afdeling, zodat opvang kan worden geregeld. Wilt u de locatiedirecteur spreken, dan vindt u hieronder de gegevens. Wij zijn iedere dag tot 12.00 uur bereikbaar.

Vmbo/TL Zwolle - tel: 038 454 22 23 | Diet van Dam d.vandam@ambelt.nl
AMG en link- en schakelklassen - tel: 038 453 20 74 | Jose Traoré j.traore@ambelt.nl
Havo / travo Zwolle - tel: 038 454 22 23 | Siti Postma s.postma@ambelt.nl
VSO Hardenberg - tel: 0523 216 282 | Thea van Tolij t.vantolij@ambelt.nl
SO Zwolle - tel: 038 453 20 74 | Hendrik Jan Rozenveld h.rozenveld@ambelt.nl

Let op: Veel van onze medewerkers werken vanuit huis. Als u de docent van uw kind wilt spreken, maak dan gebruik van de mail!

Groep 8

De minister van Onderwijs (OCW) heeft besloten in 2020 geen eindtoets af te laten nemen bij leerlingen die nu in groep 8 zitten. Dit betekent dat ook de groep 8 leerlingen van onze school geen eindtoets doen dit jaar. Het schooladvies dat is afgegeven is leidend en bepaalt op welke niveau de leerling mag starten op de middelbare school. 

Examens

Minister Slob heeft op 24 maart 2020 bekend gemaakt dat het centraal examen voor schooljaar 2019-2020 komt te vervallen. Het gemiddelde van de schoolexamens is nu bepalend voor het slagen van de leerling geslaagd. Het besluit van de minister heeft gevolgen voor de planning van onze (school)examens.

  • In overleg met onze partners uit het reguliere onderwijs wordt een nieuwe planning opgesteld voor het afnemen van de schoolexamens. Daarnaast wordt bepaald hoe deze afgenomen worden. Nadere informatie hierover wordt gedaan door de betreffende locatiedirecteur.
  • Er wordt een nieuwe planning opgesteld voor de VCA examens. Nadere informatie hierover wordt gedaan door de betreffende locatiedirecteur.
  • Sommige leerlingen sluiten hun opleiding af met staatsexamens. Ook voor deze leerlingen geldt dat het centraal eindexamen vervalt. Staatsexamenkandidaten worden gediplomeerd op basis van de resultaten van het college-examen. De mondelinge college-examens, die half juni starten, gaan vooralsnog door. Over de schriftelijk college-examen (schrijfvaardigheid van de talen) wordt nog een besluit genomen.
  • Zodra de zogenaamde slaag/zak regeling is vastgesteld, volgt hierover meer informatie. 

Praktisch
Leerlingen die praktische examens afleggen (bb/kb/gl), worden hierover geïnformeerd door hun mentor.

Deze pagina wordt steeds bijgewerkt met nieuwe informatie.