#ookhetspeciaalonderwijs

De Ambelt staakt vandaag. Net als veel schoolbesturen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs, maken wij ons zorgen over de toekomst van leerlingen die een speciale onderwijs- of ondersteuningsbehoefte hebben. Kwalitatief goed onderwijs is essentieel voor alle leerlingen in het speciaal en regulier onderwijs en goed gekwalificeerde docenten en ondersteuners zijn noodzakelijk. Daar is een structurele oplossing voor nodig!

Algemeen directeur Aernoud Hoogendijk van de Ambelt: “Er is een grote bereidheid tot staken bij onze medewerkers. Wij weten dat het onderwijs niet gebaat is bij een incidentele meevaller maar dat er structureel iets moet worden gedaan aan de positie van het onderwijs en onze medewerkers.”

1910 manifest speciaal onderwijs v2