Ambelt staakt op 6 november

De landelijke onderwijsstaking gaat op woensdag 6 november door. Ook de Ambelt staat achter deze actie en de scholen van de Ambelt in Zwolle en Hardenberg zijn die dag dan ook dicht. De leerlingen worden niet op school verwacht.

Er leek in eerste instantie overeenstemming te zijn over het eenmalige bedrag van 460 miljoen euro dat door minister Slob ter beschikking is gesteld. Later bleek er geen consensus te zijn en werd de staking alsnog uitgeroepen. Algemeen directeur Aernoud Hoogendijk van de Ambelt: “Er is een grote bereidheid tot staken en wij bieden onze medewerkers die dag de gelegenheid om mee te doen met de diverse acties. Wij zijn van mening dat het onderwijs niet gebaat is bij een incidentele meevaller maar dat er structureel iets moet worden gedaan aan de positie van het onderwijs en onze medewerkers.”

Ouders/verzorgers van leerlingen worden schriftelijk op de hoogte gebracht.

staken